Aktuality

Pro studenty JUDr. Uhlířové: Opravný zápočet PRAVB (pro studenty navštěvující semináře JUDr. Uhlířové) a PP2: 26.1.2015 od 10.30 hod na děkanátu EF, č. dv. 210


Pro studenty Mgr. Jurmana - PRAVB

Studenti Mgr. Jurmana (předmět PRAVB), kteří neuspělli u zápočtového testu z PRAVB nechť se obrací na Mgr. Jurmana prostřednictvím e-mailu: mjurman@ef.jcu.cz

Pro studenty JUDr. Uhlířové: Opravný zápočet PRAVB (pro studenty navštěvující semináře JUDr. Uhlířové), PP2 a OSPRA: 13.1.2015 od 13.30 hod na F4 (pavilon učeben)

Opravný termín pro všechny skupiny studentů JUDr. Uhlířové - tj. pro PRAVB, PP2 a OSPRA se bude konat v úterý dne 13.1.2015 od 13.30 hod v Pavilonu učeben - učebna F4. Ve Stagu ke to zapsáno tak, aby místnost byla zamluvena pro všechny skupiny, čili je to posunuto po minutě. ZAČÁTEK ZÁPOČTOVÉHO TESTU ALE BUDE VE 13.30 HOD PRO VŠECHNY STUDENTY VŠECH PŘEDMĚTŮ

Informace o vysokoškolské psychologické poradně

Vysokoškolská poradna Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

Adresa poradny:

Budova Ekonomické fakulty JU, Studentská 13, 2. poschodí, číslo dveří 211(katedra práva).

Pracovník poradny:

Psycholog PhDr. Danuše Nichtburgerová

e-mail: nichtbur@ef.jcu.cz (sem lze adresovat dotazy a objednávky).

Pravidelné konzultační hodiny:

pondělí 10-16 hodin

čtvrtek  10-16 hodin

Konzultace lze dojednat i mimo uvedenou dobu na čísle telefonu 38 777 2573 nebo přes sekretářku katedry práva na čísle telefonu 38 777 2572.

Zaměření psychologické poradny:

Poradna je zaměřena na poskytování služeb psychologického poradenství studentům, absolventům a zaměstnancům všech fakult Jihočeské univerzity, včetně rodinných příslušníků, kteří se krátkodobě či dlouhodoběji ocitli v situaci pro ně nepříznivé a zatěžující, vyžadující zvláštní péči. Služby jsou poskytovány např. studentům, absolventům a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům s problémy v přizpůsobení, s osobnostními zvláštnostmi, příslušníkům menšinových etnik a národností, absolventů po nástupu do praxe či nezaměstnaných, rekvalifikantů, při propouštění, atd.

Poradna je dále zaměřena na zjišťování psychické způsobilosti pro studium a výkon profesí, které tuto kompetenci ze zákona vyžadují.

Poradna rovněž nabízí možnost sebepoznání prostřednictvím psychologických metod a pomoc při seberealizaci, uplatnění na trhu práce  a rozvoji pracovní kariéry absolventů a zaměstnanců všech fakult JU.

ASPI pro studenty!

Studenti mohou využít připojení do on-line databáze elektronického právního informačního systému ASPI v učebně číslo 313 každý den od 7.30 do 16.00 hodin.

Do databáze ASPI se lze připojit na Katedře účetnictví a financí; konkrétně v učebně č. 313 na Evropském dokumentačním středisku, které vede paní Mgr. Noruláková.

ASPI obsahuje aktuální znění platných právních předpisů ČR i EU, judikaturu českých i evropských soudů a rovněž odborné texty k jednotlivým právním problematikám.

Využití systému ASPI je tak vhodné jak pro studenty předmětů vyučovaných katedrou práva, tak pro studenty, kteří na této katedře zpracovávají bakalářské či diplomové práce.

Vlastní verzi StudentASPI může získat každý řádný student přímo od autorské společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s.
Kontakt: Jiří Effler, Business Development Partner, effler@aspi.cz, WK ČR, a.s.