Diplomové práce

Aktuální témata pro akademický rok 2014/2015

Název

Obor

Vedoucí práce

 

 

 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

ŘEP N K

JUDr. R. Hrubý

Ekonomické a právní aspekty bankovní unie EU

ŘEP N

Ing. M. Krásnická

Orgány společnostiručením omezenýmnové právní úpravě

ŘEP N K

JUDr. R. Hrubý

Právní aspekty konkurzu jako způsobu řešení úpadku

ÚFŘP

JUDr. M. Uhlířová, Ph.D.

Směnka a její uplatnění v praxi

ÚFŘP

JUDr. M. Uhlířová, Ph.D.

Společné obchodní právo pro Evropu

OP N

Ing. M. Krásnická

Role insolvenčního správcekonkurzu a v oddlužení

OP N K

JUDr. Ing. Z. Strnad, Ph.D.

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP) z hlediska spotřebitele

OP N

Ing. M. Krásnická

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP) – proces vyjednávání a schvalování v EU

SPEU K

Ing. M. Krásnická

Oddlužení podnikajících fyzických osobmožné dopady na ekonomiku

všechny obory

JUDr. Ing. Z. Strnad, Ph.D.

Problematika nálezu věcinovém občanském zákoníku

všechny obory

JUDr. B. Petr, Ph.D.

Vydržení vlastnického právanovém občanském zákoníku

všechny obory

JUDr. B. Petr, Ph.D.

Způsoby řešení úpadku a zhodnocení míry uspokojení přihlášených pohledávek

všechny obory

JUDr. B. Petr, Ph.D.