Legislativa

  Zákon c. 128/2000 Sb. - o obcích
staženo: 1813 | typ: doc | velikost: 540 kB


  Zákon. c. 500/2004 Sb. - Správní rád
staženo: 1863 | typ: doc | velikost: 748 kB


  Zákon c. 200/1990 Sb. - o prestupcích
staženo: 1764 | typ: doc | velikost: 336 kB


  Zákon c. 40/1964 Sb. - Obcanský zákoník
staženo: 1905 | typ: doc | velikost: 1 MB


  Listina základních práv a svobod
staženo: 1959 | typ: pdf | velikost: 2 MB


  Zákon c. 262/2006 Sb. - Zákoník práce
staženo: 2297 | typ: txt | velikost: 446 kB

   Zákon c. 99/1963 Sb. - Obcanský soudní rád
staženo: 1897 | typ: txt | velikost: 552 kB