Profil katedry

Katedra práva zajišťuje a rozvíjí výuku předmětů z oboru právních disciplin se zaměřením jak na ekonomické, tak i technologické obory. Rozvojový akcent se orientuje především na obory civilního práva s důrazem na právo obchodní. To ovšem neznamená, že by se měla zužovat výuka právních předmětů z oblasti práva veřejného. I nadále je rozvíjeno právo správní, živnostenské, finanční a zejména pak právo pracovní, které zasahuje do obou oblastí českého práva.

Zvláštní pozornost věnujeme rozvoji výuky evropského práva. Katedra vyučuje v anglickém jazyce předmět Introduction to the EU Law zaměřený na základy organizace a práva Evropské unie.

Katedra zajišťuje a rozvíjí dále výuku předmětů z oboru sociálně psychologických disciplin, aplikovaných do hospodářské praxe. Katedra nabízí rozvoj výuky sociologie aplikované především do oblasti řízení a obchodní činnosti.

Členové katedry se rovněž aktivně pravidelně účastní odborných konferencí, z nichž lze uvést např. mezinárodní vědeckou konferenci INPROFORUM pořádanou Ekonomickou fakultou JU, jejíž již třetí ročník se uskutečnil v listopadu 2009.