Automatizovaný Systém Právních Informací

 Ekonomická fakulta disponuje od prosince 2009 přístupem k systému ASPI

ASPI (Automatizovaný Systém Právních Informací) je k diposzici rovněž studentům a pracovníkům Ekonomické fakulty.

Do databáze ASPI se lze připojit na děkanátu EF v místnosti č. 313 na Evropském dokumentačním středisku (vedoucí Mgr. Noruláková).

ASPI obsahuje aktuální znění platných právních předpisů ČR i EU, judikaturu českých i evropských soudů a rovněž odborné texty k jednotlivým právním problematikám.

Využití systému ASPI je tak vhodné jak pro studenty předmětů vyučovaných katedrou práva, tak pro studenty, kteří na této katedře zpracovávají bakalářské či diplomové práce.