Bakalářské práce

Aktuální témata pro akademický rok 2014/2015

 

Název

Obor

Vedoucí práce

 

 

 

Osobnost manažera

ŘEP

PhDr. D. Nichtburgerová

Pracovní spokojenost

ŘEP

PhDr. D. Nichtburgerová

Skončení pracovního poměru

ŘEP

JUDr. R. Hrubý

Zaměstnanci vyžadující zvláštní péči

ŘEP

PhDr. D. Nichtburgerová

Zemědělský pacht jako prostředek k zajištění výroby

ŘEP

JUDr. R. Hrubý

Kurzové rozdíly v účetnictví na příkladu konkrétního podniku

ÚFŘP

Ing. M. Krásnická

Směnka jako nástroj k zajištění pohledávky

ÚFŘP

JUDr. R. Hrubý

Vývoj rozpočtové odpovědnosti v členských státech EU

ÚFŘP, SPVS

Ing. M. Krásnická

Pracovní postoje

OP

PhDr. D. Nichtburgerová

Právní aspekty uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení

OP

JUDr. M. Uhlířová, Ph.D.

Právní úprava spotřebitelských smluv

OP

JUDr. M. Uhlířová, Ph.D.

Problematika převodu občanského sdružení na spolek podle nového občanského zákoníku

OP

JUDr. B. Petr, Ph.D.

Smlouvy užívané v malém a středním podnikání

OP

JUDr. R. Hrubý

Transatlantická dohoda o obchodu a investicích (TTIP) z hlediska firmy

OP

Ing. M. Krásnická

Uznávání a výkon soudních rozhodnutí v obchodních věcech (Brusel I bis)

OP

Ing. M. Krásnická

Svazek obcí jako efektivní nástroj rozvoje venkova

SPVS K

JUDr. R. Hrubý

Věcná břemena v nové právní úpravě

SPVS

JUDr. R. Hrubý

Dopady nového občanského zákoníku na pojišťovnictví

všechny obory

JUDr. B. Petr, Ph.D.

Proměny v pojetí vlastnického práva ve světle nového občanského zákoníku

všechny obory

JUDr. B. Petr, Ph.D.

Psychologie dopravního chování

všechny obory

PhDr. D. Nichtburgerová

Ztráta zaměstnání

všechny obory

PhDr. D. Nichtburgerová