Studentská vědecká a odborná činnost

Studentská vědecká a odborná činnost vede studenty k prezentaci a veřejné obhajobě výsledků své vlastní badatelské činnosti. Této činnosti lze využít zejména při zpracování závěrečných diplomových prací. Studenti získávají možnost vyzkoušet obhajobu své práce před kritickou veřejností a poučit se z chyb, které by jinak ovlivnily hodnocení u státní závěrečné zkoušky. Pro studenty, kteří v budoucnosti uvažují o doktorském studijním programu, je SVOČ přípravou k práci konané podle kritérií užívaných ve vědecké práci a získávají možnost zapojit se do výzkumu. Studenti mohou získat první zkušenosti z publikační činnosti za pomoci vedoucího své práce