Vysokoškolská psychologická poradna Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity

Adresa psychologické poradny:

Budova Ekonomické fakulty JU, Studentská 13, 2. poschodí, číslo dveří 211 (katedra práva)

Pracovník psychologické poradny:

Psycholog PhDr. Danuše Nichtburgerová e-mail: nichtbur@ef.jcu.cz (sem lze adresovat dotazy a objednávky).

Pravidelné konzultační hodiny:

pondělí 10-16 hodin a čtvrtek 10-16 hodin.
Konzultace lze dojednat i mimo uvedenou dobu na čísle telefonu 38 777 2573 nebo přes sekretářku katedry práva na čísle telefonu 38 777 2572.

Zaměření psychologické poradny:

Poradna je zaměřena na poskytování služeb psychologického poradenství studentům, absolventům a zaměstnancům všech fakult Jihočeské univerzity, včetně rodinných příslušníků, kteří se krátkodobě či dlouhodoběji ocitli v situaci pro ně nepříznivé a zatěžující, vyžadující zvláštní péči. Služby jsou poskytovány např. studentům, absolventům a zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům s problémy v přizpůsobení, s osobnostními zvláštnostmi, příslušníkům menšinových etnik a národností, absolventů po nástupu do praxe či nezaměstnaných, rekvalifikantů, při propouštění, atd.

Poradna je dále zaměřena na zjišťování psychické způsobilosti pro studium a výkon profesí, které tuto kompetenci ze zákona vyžadují.

Poradna rovněž nabízí možnost sebepoznání prostřednictvím psychologických metod a pomoc při seberealizaci, uplatnění na trhu práce a rozvoji pracovní kariéry absolventů a zaměstnanců všech fakult JU.